Koninklijk Huis van Nederland

De koninklijke familie van Oranje die nu in de Nederlanden regeert, vindt haar wortels in de 13de eeuw, met een groeiend belang in de 16de eeuw, toen Willem I van Oranje ((1533-1584), ook bekend als “Willem de Zwijger” of “Vader van het Vaderland”, het verzet tegen de Spaanse overheersing leidde. Na de langdurige oorlog bleef de Nederlanden trots op hun onafhankelijkheidsrepubliek, terwijl het Huis van Oranje een leidende rol bleef spelen in het politieke leven op het platteland. Pas na een verontrustende periode van de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen die daarop volgden, werd de constitutionele monarchie in Nederland ingevoerd. De moderne traditie van de Tweede Wereldoorlog en het verzet tegen de bezetting door nazi-Duitsland, vernieuwden de sterke historische band tussen het Nederlandse patriottisme en het Oranje Familie. Kleur van Oranje in NederlandDe naam Oranje vindt zijn oorsprong in het Franse vorstendom Oranje, genoemd naar de stad Oranje in Zuid-Frankrijk. De titel van de koning is het resultaat van een huwelijk in 1515 tussen Hendrik III van Nassau-Breda en Claudia van Châlon-Orange uit Frans Bourgondië. De dynastie was opgericht toen hun zoon de titel van Oranje-Nassau aannam. Vandaag de dag is oranje de traditionele kleur van de Nederlandse monarchie,…