Naarmate de bevolking groeit, hebben we meer arbeidsmigranten nodig, niet minder

Immigratie mag dan een hot item zijn op dit moment, maar Nederland moet de arbeidsmigratie met gevaar voor eigen leven beperken, waarschuwt econoom Mathijs Bouman. Krijg je soms het gevoel dat er niet genoeg elleboogruimte is in Nederland? Als het CBS gelijk heeft, zal het de komende 30 jaar alleen maar drukker worden. Op dit moment wonen er zo’n 17,4 miljoen mensen in dit land. In 2050 zal dat aantal zijn opgelopen tot 19,3 miljoen. Dat is een snellere stijging dan eerder werd voorspeld. Volgens de laatste CBS-prognose zal de bevolking de komende tien jaar met een miljoen mensen groeien. Immigratie zal de emigratie overtreffen en het aantal geboorten zal het aantal sterfgevallen overtreffen. In de decennia daarna zal de bevolkingsgroei vertragen, maar nog steeds toenemen. Oud nieuws, zegt u. En je zou gelijk hebben. De laatste prognose dateert van 17 december vorig jaar. Maar omdat mijn gezondheid me verhinderde om commentaar te geven op het moment dat ik dat nu zal doen. (voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik ben weer op en bedank iedereen voor je troostende e-mails.) En ja, Nederland heeft het beste gezondheidssysteem ter wereld, met fantastische artsen en verpleegkundigen). Knielaarsreacties Mijn late reactie is misschien een…