Greneboom opmerkelijke sterkte van dennenboom cactusvijg

Eentje vaste waarde te ie Mexicaanse landschap is ie vinden van ene tweede leven dat panden te den woestijn aandrijft, plus ie blijkt ene ongewoon duurzame biobrandstof te zijn.

Ie landschap zullen er ene kunnen zijn van ene ansichtkaart van ene Mexicaanse woestijn. Met den sterke zon haastigheid onmiddellijk bovenin ie rector bedekt ene groenkleurig veld met cactussen den stoffige omstreken van Camémbaro, ene boerengemeenschap te den staat Michoacan. Nopal, zoals dit type ovaalbladige plant overal te ie land vertrouwd is, groeit noch louter te dit terechtkomen.

Ie staat zowel vertrouwd mits den stekelige peer plus is overal te den Meso-Amerikaanse regio te vinden plus ie is zo emblematisch dat ie ene belangrijke positie inneemt op den nationale vlag van Mexico. Hij wordt regelmatig geconsumeerd mits salade of te gezonde shakes, of te minder deugdzame tortilla’s plus nacho chips.

Den oneetbare afvalproducten wordt normaal gesproken weggegooid, maar te dit stad zag men, nadat den cactus alles had gegeven watten hij mits voedsel kon hebben, ie potentieel wegens van dit afval ene nieuwe brandstofbron te maken.

Te 2009 wasgoed den lokale zakenman Rogelio Sosa Lopez er nu te succesvol wegens te den tortilla-industrie van maïskorrels te slagen plus samen met Miguel Vishaak Ake richtte hij Nopalimex op, ene concern dat cactussen kweekt mits ene goedkoper alternatief voordat maïs. Zij ontdekten dat nopal-gewassen tussen 300 plus 400 ton biomassa vanaf hectare produceren op minder vruchtbare gronden, plus totdat 800-1.000 ton op rijkere gronden. Nopal vereist zowel ene minstens waterverbruik plus ie afval ervan vermag, mits wasgoed verwerkt, wordt omgezet te biobrandstof.

“Wij zaaien Nopal wegens trio uitgangspunten. Den eerste reden is sociaal – ie creëert emanciperen plus voorkomt landverhuizing. Ten tweede, vanuit ene spaarzaam perspectief, vermindert ie den kosten van den industriële verwerking van nopal-producten. Ten slotte, plus dat is ie belangrijkste, is er ene milieuredenen”, zegt Ake. Den opeenstapeling is dat biobrandstof uit nopal ene levensvatbaar alternatief vermag zijn voordat fossiele motorbrandstoffen te den regio.

Ake begon meer dan 40 schooljaar geleden met ie onderzoeken van biobrandstoffen, maar hij begon te 2007 te uitproberen met cactussen. Nu produceert zijn concern voldoende motorbrandstof voordat den panden diegene alle onderdelen van den nopal plant op ene duurzame wijze verwerkt. Maar hij is van project wegens voorts te gaan. Hij heeft nu ene overeenkomst vervaardigd met den lokale overheid van Zitacuaro, te den staat Michoacan, wegens officiële voertuigen, van politieauto’s totdat ambulances, te voorzien van motorbrandstof op onderstel van cactussen.

“Met den hoeveelheid nopal diegene wij te Mexico hebben, plus ene productiviteit van meer dan 100 ton gas vanaf hectare, geloven wij dat dit uiteindelijk ie traditionele gewoonte van gas plus motorbrandstof van niet-hernieuwbare bronnen vermag vervangen”, zegt hij.

Ie veranderingsproces is relatief eenvoudig. Vooraf wordt den cactussen gesneden plus verwerkt totdat meel, dat wordt tweedehands wegens tortillachips te maken. Den resterende oneetbare resten van den plant wordt gem met koeienmest te ene bioverwerker, ene fermentatietank diegene den verspilde cactuspulp verwarmt. Vervolgens wordt den motorbrandstof uit den resterende vocht gedestilleerd plus via buizen opgevangen te ene waterreservoir.

Ie gewoonte van landbouwafval zou waarschijnlijk ene steeds grotere rol spelen te den vervaardiging van motorbrandstoffen, zegt Teresa Domenech Aparisi, tester plus leermeester industriële ecologie plus den rondschrijven economiestudie voordat ie UCL-Instituut voordat Duurzame Hulpbronnen.

“Wij willen den biobrandstoffen verhogen zonder ie waterverbruik te verhogen,” zegt zij. “Den toekomst moeten vooral loeren zoals agrarisch plus industrieel afval.” Dit op cactus gebaseerde trant van brandstofproductie is ene intact wasgoed voorbeeld, zegt zij, omdat elk type landbouwproduct vaak ene enorme hoeveelheid afval genereert na den oogst.

Mits ie gaat wegens nopale cactussen, zij zijn zeer nuttig wegens motorbrandstoffen te produceren, omdat zij ene hoge rivierbron van suikers, diegene re relevant is wegens biobrandstof te produceren” – Juan Francisco Perez

Eentje van den aantrekkingspunten van dit veranderingsproces is dat ie ene volwassene valkuil te den conventionele vervaardiging van biobrandstoffen omzeilt. Gewassen zoals maïs, suikerriet, soja plus palmolie, diegene wereldwijd 97% van den biobrandstoffen uitmaken, wordt vaak te volwassene monoculturen verbouwd.

Dit neemt land te deeg dat verschillend tweedehands zullen kunnen wordt voordat den vervaardiging van voedsel, vernietigt habitats plus leidt totdat minder evenwichtige ecosystemen. Ie leidt zowel totdat ene sterke druk op den watervoorraden plus is te zwachteling gebracht met droogte.

Den aantrekkingskracht van ie cactussysteem van Ake is dat ie gewoonte maakt van afval van ene andere industrie, te positie van ene vegetatie dat specifiek voordat motorbrandstof wordt verbouwd. “Jij hebt ie product, maar zowel ie bijproduct, dat ene rivierbron van energie vermag zijn” zegt Domenech Aparisi.

Rondreis

Den verschuiving zoals cactusbiobrandstof maakt percentage uit van ene poging wegens voltooid te stappen van ie idee van “afval” mits iets tevergeefs dat jij moeten weggooien.

“Op dit uur hebben wij ene zeer lineair systeem, dus jij haalt producten uit den natuur, jij transformeert zij plus te ene zeer korte tijdsperiode, somwijlen watten langer, verzeilen zij te ie afval”, zegt Domenech Aparisi. “Te ene rondschrijven economiestudie probeer jij den grondstoffen, materialen plus producten zo lang mogelijk te ie systeem te liefhebben, plus dan heb jij afval wegens diegene grondstoffen te regenereren plus terug te zegevieren voordat ie systeem”.

Eentje ander wasgoed voorbeeld van hoe biobrandstoffen kunnen werken te ene rondschrijven economiestudie is koffie. Haast 500.000 ton koffiedik wordt elk schooljaar weggegooid te ie Verenigd Koninkrijk.

Te Schotland tradities twee ondernemers ie resterende koffiedik wegens zonnebrandolie te zegevieren mits ene duurzaam alternatief voordat palmolie. Elders te ie Verenigd Koninkrijk zamelt ie schone technologiebedrijf Bio-bean koffieafval te plus maakt er motorbrandstof van.

Sinds 2017 onderzoeken onderzoekers van den Universiteit van Coventry hoe verschillende innovatieve benaderingen van koffie onzerzijds kunnen promoten te den wending van ene duurzame samenleving.

Te één project ontdekten zij dat gebrande koffiedik vanuit ene rondschrijven economiestudie vermag wordt hergebruikt mits onderstel voordat sommige compostsoorten plus ene goede onderstel is wegens paddenstoelen te verbouwen. Hun bevindingen toonden echter zowel aan dat er nog steeds weinig afvalbeheer is te den hele industrie.

Mits den biobrandstofindustrie re circulair moeten wordt, zijn er nog steeds enkele belangrijke obstakels. “Eentje van den problemen is den wegennet wegens energie op te vangen plus vervolgens metterdaad uit biomassa te halen”, zegt Domenech Aparisi.

Dit omvatten zowel op individueel mits op industrieel niveau. “Schaalvergroting gebeurt noch, omdat men op veel plekken geen rekening houdt met afval. Dus hoe definieer jij werkelijk den structuur plus ie bestuur hieromtrent wegens ie te toestaan voorvallen?”

Groenkleurig goud

Terug te Mexico onderzoekt Juan Francisco Perez nu meer dan tien schooljaar hoe biobrandstoffen uit verschillende fabrieken kunnen wordt vervaardigd. Hij leidt nu projecten te ie nationale onderzoekscentrum Cinvestav, waar hij verschillende soorten voedselafval voordat den vervaardiging van energie onderzoekt.

“Mits ie gaat wegens nopale cactussen, zijn zij zeer nuttig wegens motorbrandstoffen te produceren, omdat zij ene hoge rivierbron van suikers zijn, watten re relevant is wegens biobrandstof plus biomethaangas te produceren. Ie is zowel hevig handig omdat wij te Mexico veel land hebben dat dorre halfwoestijn is, dus ie is onmogelijk wegens andere soorten gewassen te hebben,” zegt Perez. “Nopal tweedehands intact weinig water.”

Nopal’s meerdere eigenschappen heeft Ake ertoe gebracht wegens dit type cactus te schetsen mits “groenkleurig goud”. Totdat nu toe draait Nopalimex op den energie diegene zij produceren uit biogas.

“Wij produceren nu tussen den zeven plus acht ton tortilla’s met dagelijks geproduceerde energie van nopal plus nopal, maar onderzoekers plus oprispen uitbouwen nog steeds verschillende toepassingen voordat dit cactus, bijvoorbeeld mits alternatief voordat plastic wikkels, stoffen plus harsen,” zegt Ake.

Weliswaar liefhebben zij ie ginds noch te op. Ake zegt dat onderzoekers zichzelf krombuigen overheen ie gewoonte van avocado-afval te den staat Michoacan plus Sargasso mits potentiële bronnen voordat biobrandstoffen.

Hoewel zij allen ie optimisme porties dat biobrandstoffen ene rol kunnen spelen te ie vervangen van fossiele motorbrandstoffen, is Domenech Aparisi van visie dat den verwachtingen realistischer willen zijn. “Zij zullen zij noch volledig vervangen, wij zullen hernieuwbare technologieën hebben, plus biomassa’s zullen ene percentage te diegene technologieën hebben wegens fossiele motorbrandstof te vervangen,” zegt zij.

“Wij zitten nu te ene overgang zoals ene koolstofarme economiestudie, maar biobrandstoffen zullen noch den enige vraag zijn. Ie zou willen wordt gecombineerd met andere vormen van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen”.

Dit is vooral relevant omdat biobrandstof op onderstel van afval totdat den uiterst duurzame soort motorbrandstof behoort diegene er is, zegt Danay Carrillo, ene biobrandstofonderzoeker aan ie Monterrey Technologic Institute te Mexico. “Voordat den duurzaamheid van biobrandstoffen is ie hevig relevant wegens zij ten minste ene eerste gewoonte te geven voordat menselijke verbruik, te positie van ie kweken van organische materialen louter voordat den vervaardiging van motorbrandstof, watten louter maar zullen leiden totdat ene verhoging van ie waterverbruik plus ie landgebruik,” zegt Carrillo.

Wij willen dus noch verbouwereerd zijn dat wij steeds meer afvalproducten vinden diegene ene tweede leven krijgen mits brandstofbron, of ie nu gaat wegens cactussnippers of koffiedik.

Sterker nog, mits wij van biobrandstoffen ene kernonderdeel van den energiemix willen maken, hebben wij zij nodig. Met behulp van zulke strategieën schat Carillo dat biologische afvalbiobrandstoffen te Mexico te tien schooljaar tijdstip den niet-hernieuwbare energiebronnen haastigheid kunnen vervangen.