De ware geschiedenis van Nederland

Om een land echt te begrijpen, moet je een beetje weten over zijn geschiedenis. Immers, geschiedenis is een van de onderwerpen op het naturalisatie examen. We hebben een aantal interessante video’s gevonden die je een idee geven van de Nederlandse geschiedenis.

Nederland voor het jaar 500

Zo’n 250.000 jaar geleden woonden er al mensen in het gebied dat we nu ‘Nederland’ noemen. Rond het jaar 0 kwamen de Romeinen in dit gebied aan. De Romeinen kwamen uit Rome, dat nu in Italië ligt. De Romeinen bezetten het zuidelijke deel van Europa. In die periode ontstonden de eerste steden in Nederland, bijvoorbeeld Maastricht en Utrecht.

Nederland in de Middeleeuwen

Op dit moment is Nederland een verenigd land, met een centrale overheid. Maar dat was niet altijd het geval.

In de periode tussen 500 en 1500 voor Christus bestond Nederland uit verschillende kleine landen. Deze landen werden de lage landen genoemd, oftewel Nederland. Neder betekent laag: Een groot deel van Nederland ligt eigenlijk onder de zeespiegel.

De situatie waarin de mensen leefden was slecht: er was veel armoede, dieren en mensen leefden samen en er was vrijwel geen licht in de huizen. Enkele rijke mensen die in Nederland woonden bouwden kastelen.

De mensen die in de steden woonden deden vaak handenarbeid: schoonmaken, kleren maken of als slager. Tussen de huizen door liepen er dieren door de stad. Iedereen gooide gewoon zijn afval buiten. De meeste mensen stierven voor hun veertigste.

80 jaar oorlog

Ooit was er 80 jaar oorlog in Nederland. Deze oorlog ging over verschillen in religie. De oorlog begon in 1568 en eindigde in 1648.

De Nederlanden stonden onder Spaans bestuur. De Spanjaarden waren katholiek. Maar in de Nederlanden waren er veel mensen die protestant waren geworden. Zij wilden de katholieke kerk verlaten. Daarom wilde de Spaanse koning alle protestanten doden. De Nederlanders kwamen in opstand en wilden geen deel meer uitmaken van Spanje. En zo begon de oorlog in 1568 die tachtig jaar zou duren.

Willem van Oranje was de leider van het verzet van de Nederlanders tegen de Spanjaarden. Hij was protestant geworden en wilde dat iedereen in de Nederlanden de religie van zijn keuze kon hebben. De koning van Spanje wilde een einde maken aan de macht van Willem van Oranje. Willem van Oranje werd in 1584 in zijn huis in Delft gedood.

1588: Nederlandse onafhankelijkheid

Nederland maakte lange tijd deel uit van het Spaanse rijk. In 1588 werd de Nederlanden een republiek, omdat ze geen deel meer wilden uitmaken van Spanje.

De Nederlanders hadden toen nog geen koning. Ze noemden zichzelf de ‘Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden’. Verenigd’ betekent: samen. Zeven provincies werkten toen samen.

De oorlog tegen Spanje eindigde in 1648. De Nederlanders waren toen vrij en de republiek werd een onafhankelijke staat. Het zuiden van Nederland en België maakten het langst deel uit van Spanje. Daarom zijn de meeste mensen in het zuiden nog steeds katholiek. In het noorden van Nederland wonen meer protestanten.

In de tijd dat de Nederlanders tegen de Spanjaarden vochten, ontstond het Wilhelmus. Dat lied is sinds 1932 ons volkslied.

Een Gouden Eeuw voor Nederland

De 17e eeuw (van 1600 tot 1700) wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. In deze periode werd de Republiek der Nederlanden zeer welvarend.

Dit was te danken aan de handel. De Nederlanders reisden met hun schepen over de hele wereld. Ze kochten en verkochten vooral goud en specerijen, maar ook mensen: slaven. De Nederlanders begonnen de VOC: de Nederlandse Oost-Indische Compagnie. In de VOC werkten bedrijven samen in de handel met Azië.

De rijke mensen in Nederland lieten dure huizen bouwen. Deze huizen stonden meestal aan een gracht. Zo ontstond het netwerk van grachten in Amsterdam. In Utrecht zijn ook nog veel huizen uit de Gouden Eeuw te zien. Niet iedereen was rijk in de Gouden Eeuw. Het geld behoorde alleen toe aan een kleine groep rijke mensen. Veel normale mensen hadden niet genoeg te eten.

1815: Nederland krijgt een grondwet

Vanaf 1814 is Nederland geen republiek meer, maar een koninkrijk: Koning Willem de Eerste neemt de troon. In 1815 wordt de grondwet opgesteld.

In de grondwet staan de belangrijkste regels van Nederland vermeld. In 1848 krijgt de grondwet een belangrijke update: Vanaf die tijd zou de koning minder macht hebben en werd Nederland een democratie. In eerste instantie was België ook een deel van Nederland. Maar België wilde een vrij land zijn. Dat gebeurde in 1830.

Na 1850 was Nederland een industrieland: er waren steeds meer fabrieken met machines. De mensen die er werkten werden arbeiders genoemd. De arbeiders moesten vaak lange uren werken voor weinig loon. Ook kinderen en vrouwen moesten werken, omdat er anders niet genoeg geld was om te overleven. Het was een moeilijke tijd.

Deze keer ontstonden de politieke partijen. De eerste socialisten wilden dat de arbeiders dezelfde rechten zouden hebben als de rijken. Alleen rijke mannen mochten stemmen. Pas in 1917 mochten alle mannen in Nederland stemmen en in 1919 ook de vrouwen.

In 1871 begon de eerste vrouw te studeren om dokter te worden: Aletta Jacobs. Zij vond dat vrouwen allemaal dezelfde rechten moesten hebben als mannen, en dat bijvoorbeeld ook vrouwen mochten stemmen.

Er waren ook wetten voor kinderen: vanaf 1874 mochten kinderen onder de twaalf jaar niet meer werken. De wet op het openbaar onderwijs trad in werking in 1900: toen werd het verplicht dat alle kinderen tussen zes en twaalf jaar naar school moesten gaan.

Nederland en de Tweede Wereldoorlog

In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Ze kwamen uit het noorden, midden en zuiden en bombardeerden Rotterdam om de Nederlanders te dwingen zich over te geven.

Nederland werd 5 jaar lang bezet, van 1940 tot 1945. In de eerste week van mei herdenkt Nederland de doden en viert het zijn bevrijding.